023-720.08.50 | 020-722.08.00 info@lebeaureizen.nl
023-720.08.50 | 020-722.08.00 info@lebeaureizen.nl

Algemene Boekingsvoorwaarden

Algemene Boekingsvoorwaarden

Op al onze reisovereenkomsten zijn algemene voorwaarden van toepassing, zoals de Algemene voorwaarden van Le Beau Reizen, Stichting Garantiefonds Reisgelden en/of de algemene voorwaarden van onze leveranciers. Het hangt van uw type reis af welke algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Inleidende begrippen

In deze Algemene Reisvoorwaarden Le Beau Reizen hebben de volgende begrippen de hieronder vermelde betekenis:

 • Travelplans: een gepubliceerde of maatwerk reis met een overnachting of een periode van meer dan 24 uur omvat evenals tenminste twee van de volgende diensten: vervoer, verblijf en een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt.
 • Losse reiscomponenten: alle reisaanbod die u buiten een travelplan (zoals hierboven beschreven) los bij ons boekt, zoals losse vluchten, losse transfers, losse hotels, losse huurauto’s en excursies en andere arrangementen.
 • U: de boeker die de reisovereenkomst met Le Beau Reizen wilt aangaan of is aangegaan, evenals alle personen namens u opgenomen zal staan in de reisovereenkomst die u met Le Beau Reizen wilt aangaan of bent aangegaan.
 • Le Beau Reizen: Le Beau Reizen, gevestigd te Lijsbet Eelantsplein 7 te Weesp.
  Le Beau Reizen is geregistreerd als handelsnaam bij de Kamer van Koophandel onder nummer K.v.K 59269863, Le Beau Reizen B.V. Internet: www.lebeaureizen.nl
 • Werkdagen: de dagen maandag tot en met zaterdag, uitgezonderd wettelijk erkende feestdagen.
 • Kantooruren: maandag tot en met vrijdag van 09.30 tot 17.30, en zaterdag op afspraak.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Alle in het reisaanbod genoemde georganiseerde reizen worden door Le Beau Reizen uitgevoerd.
Op al deze reizen zijn de ANVR Reisvoorwaarden van toepassing. In aanvulling daarop zijn onderliggende Algemene Reisvoorwaarden Le Beau Reizen van toepassing.

Indien u losse reiscomponenten boekt bij verschillende reisorganisaties (losse lijndienstvluchten, autohuur of cruise), dragen wij zorg en verantwoordelijkheid voor de inkoop en levering van de diensten die met Le Beau Reizen zijn overeengekomen. Le Beau Reizen kunt in dat geval niet instaan voor de kwaliteit of betrouwbaarheid van diensten van derden, noch op de aansluitingen tussen de diverse onderdelen van de diensten die u buiten Le Beau Reizen hebt geboekt.

Deze Algemene Reisvoorwaarden zijn door Le Beau Reizen zelf vastgesteld. Hierover heeft geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR Reisvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld om de positie van de consument verder te versterken.

 • Stichting Garantiefonds Reisgelden

Wij zijn aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). Binnen de grenzen van de SGR- garantieregeling vallen de in het reisaanbod gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is, zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Uitvoeringsregeling SGR m.i.v. 01 februari 2021

Vanaf 1 februari 2021 zal per boeking een verplichte toeslag van € 5,- per persoon in rekening gebracht worden.

De bijdrage geldt voor alle reisovereenkomsten die worden gesloten met consumenten, zowel in Nederland als daarbuiten, en is beperkt tot de in artikel 3.1 van de garantieregeling genoemde overeenkomsten, te weten pakketreisovereenkomsten, gekoppelde reisarrangementen, overeenkomsten van vervoer en overeenkomsten van verblijf.

De bijdrage is niet van toepassing op de verkoop van losse vliegtickets.

Vrijgestelde reisovereenkomsten

De bijdrage hoeft niet afgedragen te worden voor pakketreizen met een reissom* per persoon lager dan € 150.
Bij de verkoop van losse reisdiensten geldt een vrijstelling als de totale reissom van de boeking lager is dan € 150.
Ook voor eendaagse busreizen is geen bijdrage verschuldigd.

* Onder reissom wordt verstaan het factuurtotaal (inclusief de bijgeboekte bagage) verminderd met de bijkomende kosten zoals administratiekosten, visumkosten, verzekeringspremies en borgsommen.

Vrijgestelde personen

Voor kinderen tot 2 jaar (op het moment van boeken) hoeft geen bijdrage betaald te worden.

Afwijkingen van de bijdrage per persoon

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij niet bekend is hoeveel personen er bij de boeking betrokken zijn. Om te voorkomen dat er veel extra administratieve handelingen moeten worden verricht, geldt voor specifieke type boekingen een afwijking van de bijdrage per persoon.

Dat zijn o.a.:

 • losse verhuur van vakantiewoning/appartement/stacaravan/tent: standaard afdracht voor 2 personen (gebaseerd op de gemiddelde bezetting van een vakantiewoning/ appartement/stacaravan/tent);
 • losse camperverhuur/losse charter- (zeil)schepen: standaard afdracht voor 2 personen;
 • Verhuur losse campingplaats: standaard afdracht voor 1 persoon;
 • losse hotelovernachting: standaard afdracht voor 1 persoon;
 • losse autohuur/ferryovertocht: standaard afdracht voor 1 persoon
 • Losse buspendel: standaard afdracht voor 1 persoon.

Annuleringen
In geval van annulering van de reis door de klant of door de reisorganisator blijft de bijdrage verschuldigd.

Voorgaand aan uw boeking

De vrijblijvend offerte van de door u aangevraagde reis met wettelijk aangegeven totaalbedrag van de reissom. 
Door uw offerte te bevestigen, gaat u ermee akkoord dat de voorwaarden van deze Overeenkomst van toepassing zijn op uw reis. Dit geldt ook voor de voorwaarden van alle contracten die met een leverancier worden afgesloten. Deze reisovereenkomst is gemaakt op basis van de Algemene Boekingsvoorwaarden, die onderworpen zijn aan het Nederlandse recht en de jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken.

Het bevestigen van uw offerte

 • Het is minderjarigen niet toegestaan om een boeking te maken via telefoon of op via onze website. Indien een minderjarige een boeking wil maken, moet hij/zij kunnen aantonen dat hun ouder(s) of voogd(en) hiervoor toestemming hebben verleend.
 • Het is verboden om een boeking te maken of zich te laten registreren onder een valse naam of
  (e- mail)adres.  Le Beau Reizen is gerechtigd om, bij boekingen die zijn gemaakt in strijd met wat in dit artikellid is bepaald, de reisovereenkomst op te zeggen, waarbij wij u de reeds betaalde reissom zullen terugbetalen onder aftrek van door ons gemaakte kosten.

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst met Le Beau Reizen aangaat (de aanvrager of hoofdboeker), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.  Dit geldt ook voor alle andere deelnemers opgenomen in de overeenkomst die hij/zij aanmeldt.

Aantal personen/deelnemers

Elke boeking is beperkt tot de deelnemers zoals vermeld in de reisovereenkomst. Verblijf bij een accommodatie met meer personen dan in de reisovereenkomst vermeld is kan leiden tot meerprijzen en/of weigering tot accommodatie.

Indien Le Beau Reizen constateert dat u in strijd handelt met wat in dit artikel is bepaald, zal de reisovereenkomst opzegd worden zonder u daarbij schadeloos te stellen en mogelijk extra kosten aan u in rekening brengen.

Reserveringen buiten aanbod Le Beau Reizen

Indien u een product of arrangement wilt reserveren dat niet op onze website wordt aangeboden (bijvoorbeeld een andere categorie kamer, een hotel of een rondreis) en/of de prijs en de beschikbaarheid voor een dergelijk product of arrangement wilt laten opvragen, dan zijn we u hierbij graag van dienst.

Wij behouden ons het recht voor om aanvragen buiten ons reguliere aanbod niet in behandeling te nemen. Voor producten die buiten ons aanbod worden geboekt, geldt tevens dat deze accommodaties en overige producten niet door onze inkopers zijn bezocht. Derhalve kan Le Beau Reizen niet garanderen dat deze producten aan de Le Beau Reizen kwaliteitseisen voldoen. Het recht om klachten over deze producten buiten aanbod in te dienen, komt om deze reden dan ook voor deze producten te vervallen.

Betalingen

Aanbetaling

Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 25% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan.

Restantbetaling

Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken vóór de vertrekdag in het bezit te zijn van Le Beau Reizen.

Het is mogelijk om uw boeking per creditcard te betalen. Hiervoor brengen wij kosten in rekening ter hoogte van 3% van de reissom.

Betaling vliegtickets / Werelddeal Weken

De voorwaarden van het ticket kunnen bepalen dat een ticket binnen enkele dagen of zelfs uren na boeking moet worden uitgegeven. In dit geval moet u het ticket direct geheel betalen.

 

Als u uw vakantie wilt wijzigen of annuleren

Als u een deel van uw vakantie wilt wijzigen nadat de factuur is verstuurd, zullen we ons best doen om de wijziging door te voeren, maar het kan dat dit niet meer mogelijk is.
Elke aanvraag tot wijziging moet schriftelijk worden ingediend door de persoon die de oorspronkelijke boeking heeft gemaakt.

Als het mogelijk is om de wijziging door te voeren, zou het kunnen dat hiervoor een administratieve toeslag per boeking van € 25,- moet worden betaald, evenals bijkomende kosten als gevolg van de wijziging.

Als u uw reservering wijzigt naar een vakantie met een lagere waarde, en die vakantie vervolgens annuleert, behouden wij ons het recht voor om annuleringskosten te berekenen op basis van de waarde van de oorspronkelijke boeking.

Lijnvluchten zien naamswijzigingen gewoonlijk als een annulering en nieuwe boeking, en elke wijziging kan leiden tot 100% annuleringskosten van het vliegtarief.

Als u of iemand anders op uw vakantieboeking besluit om de vakantie te annuleren, moet u ons zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van deze beslissing. Telefonische kennisgeving moet ook binnen 24 uur schriftelijk of per e-mail worden bevestigd door de persoon die de oorspronkelijke boeking heeft gemaakt.
Annulering is geldig vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gebracht, mits we binnen 24 uur na de oorspronkelijke melding daarvan een schriftelijke bevestiging ontvangen. Indien u reeds in het bezit bent van uw vliegtickets, gelieve deze ook naar ons op te sturen, samen met uw verzoek om annulering.

De volgende bedragen moeten worden betaald naar gelang van de datum waarop we het bericht van annulering hebben ontvangen.

Annulering   Annuleringskosten
 > 42 dagen voor vertrek uw aanbetalingsbedrag
 43 – 28 dagen voor vertrek 35% van de reissom
 27 – 21 dagen voor vertrek 40% van de reissom
 20 – 14 dagen voor vertrek  50% van de reissom
 13 – 5 dagen voor vertrek  75% van de reissom
 < 7 dagen voor vertrek  100% van de reissom

Wij raden u sterk aan dat u een volledige annuleringsverzekering afsluit, die in de meeste gevallen dekking, onder bepaalde omstandigheden, omvat tegen verlies van de borgsom of annuleringskosten. Als u gebruik heeft gemaakt van een aanbieding van een luchtvaartmaatschappij zoals vermeld op de desbetreffende pagina en een hogere niet-terugvorderbare aanbetaling hebt gedaan, zullen de annuleringskosten die u moet betalen in overeenstemming zijn met deze aanbetaling of de passende annuleringskosten zoals hierboven beschreven.

Afwijkende annuleringskosten

Losse vliegtickets, hotelovernachtingen, transfers, cruises, autohuur en camperhuur hebben afwijkende annuleringskosten. Deze worden zullen vooraf aan u kenbaar gemaakt. Indien de hierboven bedoelde reisonderdelen opgenomen zijn in een pakketreisovereenkomst dan gelden de standaard annuleringskosten.

In het geval dat de annuleringskosten, welke de bovengenoemde leveranciers aan ons doorberekent, hoger zijn dan de kosten vermeld in de standaard annuleringskosten tabel, zal de annuleringskosten met deze kosten verhoogd worden. 

De volgende voorwaarden zijn leidend bij annuleringen van een pakketreisovereenkomst en losse reisonderdelen:

 • Vliegtickets
  de annuleringsvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij 
 • Autohuur
  de annuleringsvoorwaarden van de autoverhuurmaatschappij
 • Camperhuur
  de annuleringsvoorwaarden van de camperverhuurmaatschappij
 • Cruises
  de annuleringsvoorwaarden van de rederij
 • Treinticket
  de annuleringsvoorwaarden van de treinvervoerder
 • Showtickets
  de annuleringsvoorwaarden van de evenement/show

Deelannuleringen

 1. Mocht een deelnemer van uw reisgezelschap zijn/haar aandeel in de reisovereenkomst willen annuleren, zijn de annuleringskosten verschuldigd.
 2. De reissom zal wijzigen voor de overgebleven deelnemers. Le Beau Reizen zal alles doen om prijstechnisch dit op te lossen met haar leveranciers om ervoor te zorgen dat de gewijzigde reissom de overgebleven deelnemers niet te boven gaan.  

Annuleringen buiten kantooruren worden verricht op de eerstvolgende werkdag.

Wijzigingen van uw vluchten

Luchtvaartmaatschappijen kunnen van tijd tot tijd het type vliegtuig voor een bepaalde vlucht wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing. Tijden en vertrekdagen van lijnvluchten en chartervluchten zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele belangrijke veranderingen zodra wij bericht ontvangen van de luchtvaartmaatschappij. Kleine tijdswijzigingen zullen op de vliegtickets worden getoond die u zorgvuldig dient te controleren bij ontvangst.

Wijzigingen als gevolg van omstandigheden waarover Le Beau Reizen geen controle heeft

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schadevergoeding indien wij gedwongen worden om uw vakantie te annuleren of op enige wijze te wijzigen ten gevolge van abnormale of onvoorziene omstandigheden waarover wij geen controle hebben, waarvan de gevolgen niet konden worden voorkomen zelfs niet met de grootste moeite. Dit omvatten onvermijdelijke technische problemen met het vervoer, wijzigingen opgelegd door een nieuwe planning of annulering van vluchten door de luchtvaartmaatschappij of de bevrachter, wijziging van de luchtvaartmaatschappij of het type vliegtuig, oorlog of oorlogsdreiging, burgertwisten, arbeidsconflicten, natuurrampen, slecht weer, epidemieën of een terroristische activiteit.

Als u een klacht heeft tijdens uw vakantie

Als u tijdens uw vakantie een klacht heeft, moet u dit onmiddellijk melden aan het hotel en/of het bedrijf. Zij zullen hun best doen om dit te verhelpen. Het is onredelijk om geen actie te ondernemen tijdens de vakantie, maar vervolgens bij terugkeer een klacht in te dienen. Als u zich hier niet onmiddellijk voor inzet, kan dit van invloed zijn op ons vermogen het probleem te onderzoeken en te verhelpen en dit kan gevolgen hebben voor de manier waarop uw klacht wordt behandeld.

Persoonlijk letsel dat geen verband houdt met de door uw geboekte reis

Uw geboekte reis wijzigen voor vertrek

U heeft de mogelijkheid om uw reis voor vertrek te wijzigen.
Wijzigingskosten bedragen € 35,- per boeking.

Dit bedrag is exclusief eventuele prijsverschillen die optreden door de uw gewenste wijzigingen. Dit geldt voor alle componenten van uw pakketreis en/of losse vliegticket.  U zult eerst een prijsopgaaf ontvangen voordat de wijziging definitief omgezet zal worden.

Wijzigingen van vliegtickets

 • De tariefsvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij is van toepassing

Naamswijzigingen van vliegtickets

 • Een andere naam opgeven in plaats van, is conform internationale wetgeving niet mogelijk.
 • Hiervoor dient een nieuwe boeking gemaakt te worden voor die persoon onder de voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij.   De niet te gebruiken ticket valt onze de annuleringsvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij.

 

Gezond op reis

Er gelden adviezen en voorschriften op het gebied van de gezondheid. U bent zelf verantwoordelijk om zorg te dragen voor vaccinaties of andere preventieve maatregelen voor en tijdens uw reis.
U kunt zich hiertoe wenden tot uw huisarts, of uw lokale GGD.

U mag niet zomaar alle medicijnen meenemen, raadpleeg uw behandeld arts om een medicijnpaspoort mee te geven of een in het Engels geschreven verklaring van uw medicatie.